Home
logo
Nederlands
Wat is het?
Hoe werkt het?
Groothandel
Bestel online
English
What is it?
How does it work?
Wholesale
Buy online
Nederlands

Welkom op MushBag.nl!

De MushBag bevat een hitte-behandeld substraat dat geschikt is voor de broedproductie van de meeste eetbare paddenstoelen. Ze is voorzien van een microfilter waardoor ze kan ademen en een rubberen injectiepoort die de zak hermetisch afsluit na injectie met vloeibaar inoculant. Een MushBag is de makkelijkste manier om thuis professioneel paddenstoelbroed te maken.

Lees meer.
English

Welcome to MushBag.nl!

The Mushbag contains a heat-treated substrate that's suitable for the spawn production of most edible mushrooms. It's equipped with a micro filter that allows it to breath and a rubber injection port that seals the bag hermetically after injection with liquid inoculant. A MushBag is the easiest way to produce professional mushroom spawn at home.


Read more.


MushBag!